Početna   Osnovni podaci    Istraživanja     Naselja     Keramika     Plastična umjetnost     Oružja i oruđa    O projektu           English
Butmir      ObreII     Okolište     3d Rekonstrukcija     Karte
Butmir kuća 3d rekonstrukcija

BUTMIR

Tlocrt naselja čini nepravilni oval, dimenzija 185 m u najdužem i 155 m u najširem dijelu.  Njegova površina je  19,170m2 (oko 5 jutara), prosječne visine 2 m iznad okolne ravnice.  1356m2 od ove površine je iskopano.
Presjek od vrha na dole pokazuje dva zasebna sloja:

Iskopavanja spovršinski humus, dubok 30 – 40 cm, slično običnom glinenom tlu na okolnim kultivisanim poljima
Tamni sloj sačinjen od uglja, pepela, gline, kalupa itd., sadrži grnčariju, kamene umetke i druge proizvedene ostatke, ravnomjerno raspoređene cijelom površinom. Njena dubina varira između 110 i 140 cm, ali je na marginama tanja.
Ispod ovoga leže naslage crveno-smeđe gline fine vezivne kvalitete, gustoće 90 do 110 cm. Ne postoji jasna linija razgraničenja između nje i sloja sa artefaktima, jer su komadići uglja i, prema g. Radimskom, dijelovi spaljene gline, nekad nalaženi u gornjem sloju. Izuzev toga je glina homogena, kompaktna masa koja je morala biti nataložena prije naseljavanja ovog lokaliteta.

Iskopavanja su izvodili radnici koji su prvo uklonili gornji sloj zemlje, a zatim izbacili sadržaj  sloja sa artefaktima nekoliko metara iza sebe gdje je on dalje istraživan.
Tačan položaj najvažnijih pronalazaka je brižljivo zabilježen na karti.  U ranoj fazi iskopavanja su pronađena udubljenja u obliku korita u donjem sloju gline za koje su svi zaključili da su sačinjeni ljudskom rukom, pa su zato privukla puno pažnje, jer su morala biti napravljena prije nego što se sloj sa artefaktima počeo formirati iznad njih.  Stranice ovih udubljenja su imale nagib od 45 stepeni, a centar im je bio niži od margina.


Dubina je varirala između 40 i 80 cm.  Bili su ispunjeni predmetima sličnim onima iz sloja sa artefaktma, a primjećeno je i da su artefakti bili najbrojniji unutar tih udubljenja.  Tokom izvođenja iskopavanja 1893., pronađeno je dvanaest takvih udubljenja i sva su brižljivo izmjerena i zabilježena na karti.  Kratak opis nekih od njih će biti dovoljan da se stekne ideja o tome kakve su dokaze obezbjedili.
Br. 1 okruglo, prečnik 2,5 m, dubina 40 cm
Sadržavalo je kamene predmete (šest noževa, jedan slomljeni vrh koplja, jedan nedovršeni vrh strijele i sedam strugača), nekoliko fragmenata grnčarije i tri djelića kosti.  Na istočnoj strani na dnu glinenog poda se nalazilo okruglo ognjište, prečnika 50 cm koje se sastojalo od sloja pepela izmiješanog sa komadima uglja.
Br. 2 ovalno, prečnici 4,5 m i 3,2 m, dubina 80 cm
Sadržavalo je fragmente grnčarije, komadiće kremena i vrh strijele od jantara.
Br. 4 nepravilnog oblika, strane 5,5 m, dubina 50 cm
Izbočina na južnoj strani je povezani dio veličine 150 sa 70 cm i dubinom 26 cm.  Na glini u ovom udubljenju je nađena polegnuta figura od crvene terracotte.  Među ostalim predmetima iz ovog područja su nekoliko predmeta od kremena, dva kamena za oštrenje, glačalo u obliku polulopte, okrugli teg od crvene gline, nešto grnčarije i stražnji dio druge proste ljudske figure.
Br. 8 ovalno, prečnici 1,8 m i 2,6 m, dubina 60 cm
Imala je dvije kružne izbočine, dubine 34 cm, i sadržavala je dosta izrađenih predmeta.
Br. 10 nepravilnog oblika, najveći prečnik 8 m, dubina 35 cm
Sadržavalo je znatnu količinu uobičajenih artefakta, uključujući pet nedovršenih kamenih predmeta, kao i kamen za obradu nađenih na istom mjestu.

 

Br. 11 kružnog oblika, ističe se među svim ostalim zbog svoje veličine prosječnog prečnika 9 m.
Njegov pod je neravan, dubine 60 cm na istočnoj, a samo 35 cm na zapadnoj strani. Imalo je dvije izbočine na sjeverozapadnoj strani (dva najdalja udubljenja koja se vide na prednjoj fasadi) Tamna ženski figura je nađena u ovom području, prvo glava položena u glini, a zatim, udaljeno metar horizontalno, tijelo, 20 cm iznad gline. 

o je nađeno na samoj površini nalazišta, gdje je najviša tačka nađena samo 30 cm ispod površine livade.
I iznad, i ispod ovog spaljenog sloja, kao i među dijelovima zidnih reljefa su pronađeni izrađeni kameni predmeti, 13 cijelih i 12 slomljenih sjekira i dlijeta, 1 nedovršeno dlijeto, 3 slomljene, ali upotrebljavane sjekire, 1 djelić noža i mnoštvo jezgra i strugotine; kao i fragmenata grnčarije.

Klikni za uvećanje
Među ostalim predmetima su se ovdje našli figura od crvenkaste gline i ruka crna muške figure, oboje u glinenom sloju; kao i tijelo druge crne figure, oko 10 cm iznad glinenog poda. Pored ovih figurica su pronađeni glineni modeli probušenog kamenog čekića, četiri kamena za mljevenje, nekoliko jezgra i još nekoliko drugih artefakta. G. Radimsky opisuje razne detalje o nastambi, po različitim slojevima pronalazišta, ostataka koliba skorijeg datuma, koje se sastoje od horizontalnih slojeva gline, nekada spaljene, nekada nespaljene, kao i od fragmenata glinenog gipsa kojim su bili prekriveni njihovi drveni zidovi, koji su izlaganjem požaru poprimili oblik drveta od kojeg je napravljena konstrukcija. Takvi ostaci se posebno ističu na tri mjesta označena slovima g, k i v na mapi. Na tačci g je nađen sloj spaljene gline dug 6m, širok 5 m i visok 25 cm, kao i veća količina glinening zidnih reljefa. 

Istočno od ovog mjesta, ali nešto dublje u nalazištu, na tačci označenoj slovom k, nađen je još jedan sloj spaljene gline, kao i slični zidni reljefi, dužine 4,2 m, širine 3,2 m i visine 20 cm, koji su dopirali do polovice dubine nalazišta. Ovdje je takođe pronađen značajan broj artefakta: 12 noževa, jedna glava strijele, 3 turpije, 2 nedovršena dlijeta, 2 glačala, nekoliko jezgra i piljevina; ali i djelići grnčarije, utezi od crvene gline (jedan od njih u obliku zvijezde) i 6 fragmenata kosti.
Treće mjesto gdje su pronađeni ovakvi ostaci je gornja polovica nalazišta.
Dio ovog izgorenog podišta su pronađeni ispod puta, tako da nije bilo moguće otkopati ga cijelog, ali je izmjerena dužina otkopanog dijela 7,3 m, a širina 5 m.

 

                                                  Dalje