Početna   Osnovni podaci    Istraživanja     Naselja     Keramika     Plastična umjetnost     Oružja i oruđa    O projektu           English

Sarajevo School of Science and Technology je, kroz projekat Tempus JEP_41058_2006, razvila MSc program studija
Kompjuterska grafika za medijsku industriju”.  Ova prezentacija je jedan od magistarskih projekata za ovaj program.

Praistorijska vremena vrlo vjerovatno nikada neće biti potpuno istražena, zbog nedostatka fizičkih artefakta koji su uništeni ili nestali vremenom.  Ostaci najarnijih početaka ljudske istorije su danas rasuti po svijetu i predstavljaju djeliće velike slagalice koju arheolozi neumorno pokušavaju sastaviti.  U Bosni i Hercegovini je većina muzeja, koji su razoreni tokom rata, još uvijek neadaptirana što čini da je većina kolekcija, uključujući onu iz Butmira, neizložena zbog nedostatka galerijskog prostora.  Poslijeratne generacije mladih ljudi iz naše zemlje nikad nisu imale priliku vidjeti te lijepe i bogate kolekcije koje propadaju i skupljaju prašinu u podrumu Zemaljskog Muzeja.
Sada smo u mogućnosti predstaviti ove arheološke zbirke široj publici u određenoj mjeri i možda ubrzati proces rekonstrukcije i očuvaja kulturnog bogatstva.  Konstantnim razvojem kompjuterske grafike, rastu mogućnosti dodatnih načina prezentacije kroz visokokvalitetne rekonstrukcije otkrivenih fragmenata, što je pravi cilj ove prezentacije.  Korištenjem software-a kao što su 3ds Max, Adobe Photoshop, After Effects, te flash tehnologija, u mogućnosti smo pripremiti ne samo prezentaciju očuvanih arheoloških artefakta, nego i rekonstrukciju objekata koji postoje samo u dijelovima, i predstaviti to dvoje u interaktivnom i vizuelno bogatom maniru. Naša prezentacija je urađena pojednostavljenim načinom (bez uticaja na kvalitetu prezentacije) i ne zahtjeva instalaciju dodatnih software-skih aplikacija da bi bila prikazana na starijim računarima.  U slučaju da se prezentacija objavi u obliku web stranice, njen sadržaj bi sačuvao svoj kvalitet i na računarima sa sporim internet vezama.

Projektni tim:
dr Selma Rizvić, mentor i šef projekta
Mirsad Festa, autor projekta
dr Zilka Kujunđić-Vejzagić, stručni savjetnik

Projekat je razvijen kao dio naučnog istraživanja SSST, Digital media centar Laboratorija za digitalizaciju kulturnog naslijeđa

 

BIBLIOGRAFIJA

Radimsky, W. / Hoernes, M. Die neolitische Station von Butmir bei Sarajevo in Bosnien. Ausgrabungen in den Jahren 1893. Theil I. Wien: Adolf Holzhausen ,1895.

Fiala, F. / Hoernes M. Die neolitische Station von Butmir bei Sarajevo in Bosnien. Ausgrabungen in den Jahren 1894-1896. Teil II. Wien: Adolf Holzhausen ,1898.

Robert Munro. Rambles and studies in Bosnia-Herzegovina and Dalmatia an account of the proceedings of the congress of archaeologists and anthropologists held at sarajevo, august 1894. Edinburgh: 48 manor place, 1900.

Benac Alojz. Obre II – neolitsko naselje butmirske kulture na Gornjem polju. GZM (A), NS XXVI, Sarajevo: Zemaljski muzej Sarajevo, 1971.

Gimbutas Marija. Obre and its place in Old Europe. Wiss. Mitt. Bosnisch-Herzegowin. Landesmuseum 4, 1974.

Perić Slaviša. Butmirska kultura. Geneza i razvoj. Beograd: Posebna izdanja Arheološkog instituta 29, 1995.

Kujundžić-Vejzagić Z, Muller J., Rassmann K. i Schuler T. Okolište – iskopavanje i geofizička prospekcija centralnobosanskog tel-naselja iz prve polovine petog milenija prije n.e. Godišnjak, Knjiga XXXIII, Sarajevo: Centar za balkanološka ispitivanja, ANUBiH, 2004.

John Boardman ,i. E. S. Edwards, n. G. L. Hammond, e. Sollberger.The cambridge ancient history, volume III , part 1 ,The Prehistory of the Balkans; and the Middle East and the Aegean world, tenth to eighth centuries B.C.. Cambridge: University Press, 2008.

James Hastings, Encyclopedia of Religion and Ethics, volume VII, T&T Clark, Edinburgh 1915.

Video materijal
Alojz Benac .Dir. Jan Beran.1970 .Betacam, Radio i televizija Sarajevo 1970.

Linkovi

http://www.dainst.de/index_930_en.html

http://webcl1top.rz.uni-kiel.de/okoliste/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=2

http://www.jungsteinzeit.de/

http://www.jungsteinzeit.de/pdf/2007_okoliste_low.pdf

http://www.jungsteinsite.uni-kiel.de/pdf/2004_mueller_rassmann.pdf

http://www.jungsteinsite.uni-kiel.de/pdf/2004_kucan.pdf

http://www.jungsteinsite.uni-kiel.de/pdf/2004_schulz.pdf

http://www.dainst.org/spuren/index5.php

http://www.aegeobalkanprehistory.net/article.php?id_art=12

http://www.zemaljskimuzej.ba

http://kons.gov.ba/