Pronađeno je 25 primjeraka novca. Najstariji iz 42. godine i najmlađi iz 364.-375. godine.

Drugi nalazi koji su pronađeni su: bronzana pređica, ulomci staklenih posuda, koštana igla, vrat amfore sa žigom radionice, razni dijelovi nakita (uglavnom fibule), kozmetički pribor, vršak strijele i klinci sa konstruktivnih elemenata.

Ovdje je prikazan  ulomak koštane kašike /spatule. Fragmentarno sačuvana koštana kašika / spatula, na gornjem kraju drške ukrašena je s tri horizontalna žlijeba. Čuva se u kolekciji Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine.