Najpoznatija i najreprezentativnija među istraženim vilama gradskog područja je ona otkopana na Ilidži kod Sarajeva. To je građevina koja je pripadala tipu zatvorene peristilske zgrade sa portikom, čije se prostorije koncentriraju oko prostora sa peristilom.

Ovakav tip peristilske zgrade je bio i primjereniji za gušće naseljeni prostor grada. Tipovi vila sa peristilom bili su česti i u Panoniji. Samostalna osnova bez susjednih objekata koji bi bili povezani u cjelinu vilu na Ilidži definira kao kompaktan objekat , rezidencijalnog karaktera  i srednje veličine.

S obzirom da je vila na Ilidži doživjela više građevinskih faza, dogradnja istočnog dijela predstavlja trenutak kada vila sa atrijem i skromnim trijemom postaje tip građevine sa centralnim unutarnjim peristilom i portikom.