Prva istraživanja Ilidže započela su za vrijeme Austro-Ugarske monarhije 1882. i 1883. godine. Tada je otkriveni mozaik sa oltara, kao i natpis koji su tadašnji građani postavili caru Dioklecijanu (Gaius Aurelius Valerius Dioclectianus 284-305). Ovaj je natpis značajan jer je sadržavao ime grada “Aquae S…”, koji je bio administrativni centar sarajevskog područja.

Otkriven je objekat “vile urbana”, sa tipičnim unutrašnjim rasporedom bogate rimske kuće, ukrašene sa 12 mozaika, a ispod podova su nađene naprave za centralno zagrijavanje. Otkriveno je i više objekata koji su bili povezani kolonadama stubova i bedema.

Ovdje je prikazana koštana igla, jednostavna igla za šivanje /štrikanje, s ušicom na jednom kraju, koja se čuva u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine.