Tim

Tim

scenario Fatmir Alispahić
stručni konsultant Azra Đelmo
administracija projekta Adisa Rogo
finansijski menadžment Renato Scuzzarello
prevod Senka Ahmetović-Palić
dron fotogrametrija terena Tatjana Mijatović
3D modeliranje i grafički dizajn Aida Sadžak
scenograf i kostimograf Adisa Vatreš Selimović, Monika Moćević
make up Naida Đekić
snimatelj Bojan Mijatović
glumci Aleksandar Seksan, Alen Đuliman, Alen Proho, Amina Hodžić i Sejo Ivković
Unity developer Ivona Ivković-Kihić
muzika Emir Bukovica
dizajn i postprodukcija zvuka Adnan Mušanović
montaža i compositing Selma Rizvić
reditelj Tarik Hodžić
producent i koordinator projekta Selma Rizvić

Zahvaljujemo se Narodnom pozorištu Sarajevo na ustupljenim kostimima

Finansirano od strane IPA cross-border projekta “Amusing Museums”

Produkcija DIGI.BA, Decembar 2020

© 2022 Bitka na Neretvi VR