Facebook

Virtualni muzej starih zanata

O projektu

Prve informacije o zanatima u Sarajevu pojavljuju se svega nešto manje od tri decenije nakon osnivanja grada i odnose se na 1489. godinu kada je urađen popis Bosanskog sandžaka. Već u narednom  popisu iz 1530. godine broj zanata naglo raste već tada im se broj više nego udvostručio, preciznije navodi se njih četrdeset. Tokom XVI stoljeća javljaju se i nove vrste zanatlija poput čelengira, bičakčija, sapundžija, nanuldžija, kazazi, mudželiti, samardžije, mejhandžije, kahvedžije, taščije. Ista praksa nastavlja se i u XVII stoljeću kada se ponovo spominje postojanje nekoliko novih zanata: zvonari, kantardžije, sahadžije, jorgandžije, abadžije, češljari, nakaši i dr.

Uprkos brojnim teškoćama (različite vrste bolesti i čak dvanaest velikih požara) Sarajevo i njegova privreda su tokom XVIII stoljeća bili u konstatnom usponu. Danas na Baščaršiji mnoge ulice nose nazive po starim zanatima, od kojih veliki broj njih danas ne postoji. Projekat Virtuelni muzej starih zanata ima za cilj da upozna korisnike sa tradicijom zanata sa Baščaršije i da doprinese očuvanju uspomene na zanate koji više ne postoje. Putem Virtual Reality i desktop aplikacije korisnici se u ovoj verziji detaljno upoznaju sa četkarom, kazazom i bozadžijom, zanatima koji su pred nestankom. Pored toga mogu saznati i informacije o historijskom razvoju zanata u Sarajevu, te naučiti šta rade zanatlije čija imena nam više nisu prepoznatljiva.

Zanati

o zanatima

Čaršija

Temelje budućeg šehera i glavnog grada Bosanskog sandžaka, a kasnije i pašaluka postavio je Isa – beg Ishaković. Naime, navedene godine je izdana Vakufnama Isa – beg Ishakovića koja predstavlja najznačajniji dokument za proučavanje nastanka Sarajeva i ujedno se naziva njegovim rodnim listom. Sarajevo je kako se vidi na osnovu…

Esnafi

Glavna ličnost u jednom esnafu je bio ćehaja i pored svog redovnog posla u dućanu bio je zadužen prije svega za spoljne poslove organizacije, zatim bio je predstavnik istog kod vlasti, davao je dozvole za otvaranje novih dućana, određeivao kazne i dr. Nakon ćehaje, drugi po važnosti u esnafu bio…

Druga zanimanja

Svakako je potrebno naglasiti da je u Sarajevu kao i u drugim mjestima - čaršijama bilo zanimanja  koja nisu imali čaršije, radnje, dućane ili čak kreveta (pult za rad i prodaju). Ta zanimanja su bila neizostavan dio jedne čaršije i samog života u njoj, ali su tokom vremena nezasluženo zaboravljena…

Untitled Document
APP DOWNLOAD
DOWNLOAD
VR Desktop

Trailer

Video trailer

Naš tim

u projektu učestvovali

 

prevod AMIRA ĐOZO, AMIRA SADIKOVIĆ
administracija projekta ADISA ROGO
stručni konsultant MOAMER ŠEHOVIĆ, Muzej Sarajeva
zanatlije MUHAMED LJUŠA, REMZIJA BALAGIĆ, ELVIDIN MARJANOVIĆ
scenario FATMIR ALISPAHIĆ
koncept i struktura aplikacije SELMA RIZVIĆ
grafički dizajn AIDA SADŽAK
ilustracija EMIR DURMIŠEVIĆ
programer aplikacije IVONA IVKOVIĆ-KIHIĆ
autor muzike EMIR BUKOVICA
kostim ADISA VATREŠ SELIMOVIĆ, MONIKA MOĆEVIĆ
make up NAIDA ĐEKIĆ
glumac ADNAN HASKOVIĆ
odnosi s javnošću DINO SELIMOVIĆ
snimatelj BOJAN MIJATOVIĆ
reditelj AHMED IMAMOVIĆ
koordinator projekta SELMA RIZVIĆ
 
BUKOWSKEE – Mahala zna
muzika i tekst EMIR BUKOVICA
VIDEO SPOT
snimatelj BOJAN MIJATOVIĆ
montaža i compositing SELMA RIZVIĆ

Produkcija DIGI.BA/Sarajevo Graphics Group
Juni 2020

digi

Zahvaljuljemo se Narodnom pozorištu Sarajevo na ustupljenim kostimima

  • Početna
  • O projektu
  • Zanati
  • Video trailer
  • Tim