U okviru predmeta Numerička grafika i animacija, studenti Masters studija ETF-a Sarajevo uče 3D modeliranje tehnikom fotogrametrije. Ova tehnika podrazumijeva kreiranje 3D modela objekta iz njegovih fotografija primjenom softvera Photomodeler. Model generisan na ovaj način se dalje doradjuje u 3ds max-u da bi se postigao što realističniji izgled.

Svaki student modelira po jedan objekat iz kolekcije stećaka iz botaničkog vrta Zemaljskog muzeja BiH ili izložbe ispred ulaza ili neki odgovarajući sličan objekat iz postojećih zbirki.
Finalni proizvod je interaktivni katalog gdje se klikom na šematski prikaz izložbe otvara web sajt pojedinog objekta sa historijskim podacima o njemu i 3D modelom koji se može okretati i razgledati korištenjem odgovarajućeg plejera.

Interaktivni katalog će biti dostavljen u formi DVD-a, koji Muzej može distribuirati kao suvenir. Ova aplikacija se može postaviti i na touch panel displej u okviru Muzeja na raspolaganje posjetiocima, kao i na web sajt Muzeja.

Projektni tim:

Koordinator: doc. dr Selma Rizvić
Web dizajn i rad sa studentima: asistent dipl.ing. Aida Sadžak
Rad sa studentima, modeliranje: student-demonstrator Goran Radošević

Digitalni katalog Stećaka, Sarajevo 2009