O projektu

O projektu

Ljeta 1942. borbena grupa Zapadna Bosna opkolila je Kozaru sa tri breše (prstena) vojnika. Slavna Bitka na Kozari trajala je od sredine juna do sredine jula 1942. godine, kada su partizanske snage u nekoliko navrata pokušale izvršiti proboj iz neprijateljskih obruča i spasiti stanovništvo Kozare. Najveći proboj se odigrao u noći između 3. i 4. jula.

Teško bi bilo obilježiti sva mjesta i sačuvati uspomenu na sve one koji su bili njenim dijelom. Zato je 1972. na Mrakovici podignut Memorijalni kompleks kojeg čine Spomenik Revoluciji, Memorijalni zid i Memorijalni muzej u kojem će sada, uz pomoć aplikacije za virtuelnu stvarnost, kozarske šume ispričati priču o Kozari i njenim herojima.

Aplikacija za virtuelnu stvarnost omogućava posjetiocima Memorijalnog muzeja na Mrakovici da postanu dijelom ove slavne bitke i da rješavajući zadatke koji se pred njih postavljaju izgrade impozantni Spomenik Revoluciji.

Disclaimer:

Ova aplikacija je nastala uz finansijsku podršku Evropske unije (EU) i Vlade SR Njemačke (BMZ). Sadržaj je isključiva odgovornost Razvojne agencije PREDA i nužno ne odražava stanovište EU ili BMZ.

 

© 2024 Bitka na Kozari VR