Skip to content →

Utvrdjenje poznato pod nazivom “Bijela tabija” predstavlja jednu od najimpresivnijih i najvažnijih historijskih lokacija u Sarajevu. Nalazi se na jugoistočnim ivicama nekadašnjeg starog grada, sa pogledom na dolinu Miljacke. Tokom historije imalo je važnu stratešku poziciju. Dio je odbrambenih zidina grada koje su ga nekad okruživale, a sada okružuju gradsko naselje Vratnik.

Vrijednost ovog ovog lokaliteta kulturnog naslijeđa je u nalazima koji su pronađeni u različitim slojevima i potiču iz više vremenskih perioda, od srednjevjekovnog do austrougarskog. Arheološka istraživanja su rezultirala ostacima srednjevjekovne tvrđave iz 14. vijeka, te osmanskog perioda (17. vijek) kada je utvrdjenje prošireno i izgrađeni novi objekti unutar njega. U toku austrougarskog perioda jedan njegov dio i neki unutrašnji objekti su porušeni, a sagrađeni su novi. Arheološki nalazi se čuvaju u zbirkama Muzeja Sarajeva.

4D virtuelna prezentacija Bijele tabije ima za cilj da predstavi historijski razvoj ovog objekta kroz kombinaciju digitalnih priča i interaktivnih 3D modela Tabije u različitim vremenskim periodima. Ovi modeli sadrže digitalizirane arheološke nalaze i njihove 3D rekonstrukcije.

Projekat je dio Case studije «Visualization of White Bastion fortress based on 3D Spatial Documentation of Material Cultural Heritage And Interactive Digital Storytelling» koju Sarajevo Graphics Group, Elektrotehnički fakultet Sarajevo radi u okviru projekta COST-Action TD 1201: Colour and Space in Cultural Heritage (COSCH)

www.cosch.info

The fortification known as „White Bastion“ is one of the most impressive and important historical sites in Sarajevo. It is located on the southeast outskirts of the City, with an overview on the city valley. During the history it had a very significant and strategic position. The fortification is a part of the dominant defense walls that were surrounding the old city of “Vratnik”.

The value of the historical site presents the various strata, starting from medieval until the present time. During the archaeological excavations there were found the remains from medieval fortification from 14th century, Ottomans period (17th century) when the fortification was expanded and some new objects were built. During Austro-Hungarian rule the part of the fortification and the object inside the walls were demolished and destroyed and a new group of objects was built. During the early excavation, a significant number of artifacts was found, registered and conserved for the purpose of the exhibition hosted in Museum of Sarajevo.

4D Virtual presentation of White Bastion aims to present the historical development of this cultural heritage object through digital stories combined with interactive 3D models of the Bastion in various time periods. These models contain digitized findings from the site and their 3D reconstructions.

This project is a part of Case study “Visualization of White Bastion fortress based on 3D Spatial Documentation of Material Cultural Heritage And Interactive Digital Storytelling» implemented by Sarajevo Graphics Group, Faculty of Electrical Engineering Sarajevo within the COST-Action TD 1201: Colour and Space in Cultural Heritage (COSCH)

www.cosch.info

Projektni tim / Project team

autori ideje / authors of the idea
Selma Rizvić
Adnan Muftarević

arheolog konsultant / consultant archaeologist
Adnan Muftarević

glumac / actor
Mirsad Tuka

scenario / scenario
Fatmir Alispahić


Elektrotehnički fakultet Sarajevo – Sarajevo Graphics Group

3D modeliranje i web dizajn / 3D modeling and web design
Aida Sadžak

web programiranje / web programming
Irfan Prazina

digitalizacija arheoloških nalaza / archaeological findings digitization
Fotis Arnaoutoglou
“Athena” Research & Innovation Center, Greece


DIGI.BA

tehnički sekretar / technical secretary
Reuf Kapidžić

3D rekonstrukcija arheoloških nalaza / archaeological findings 3D reconstruction
Mirsad Festa


BHRT

Ekipa Radio dramski program / Radio drama program crew

urednik / producer
Miralem Ovčina

ton majstor / sound technician
Željko Marković

spiker / speaker
Jesenko Krehić

Ekipa BHT1 / BHT1 crew

urednik / editing producer
Nihad Zečević

producent / producer
Zlatomir Ban

izvršni producent / executive producer
Jasmin Salanović

vozač / driver
Omer Bukić

garderoberke / wardrobe
Dina Žunić
Bisera Bajić

šminkerka / make up
Lamija Hadžihasanović – Homarac

rasvjeta / lighting
Elvedin Hamzić

tonski snimatelj / location sound
Nedim Muminović

autor muzike i postprodukcija zvuka / music composer and sound designer
Adnan Mušanović

crteži i kompjuterska animacija / drawings and computer animation
Mirsad Festa

grafički dizajn i kompjuterska animacija / graphics design and computer animation
Aida Sadžak

montaža / editor
Nermin Komarica

direktor fotografije / director of photography
Hakija Hadžalic

reditelj / director
Vedad Hodžić

koordinator projekta / project coordinator
Selma Rizvić

 

Zahvaljujemo se / With thanks to

Emiru Ganiću na snimcima dronom / Emir Ganić for drone footage
“Jezičke usluge Diwan” d.o.o. na prevodu na engleski jezik / Diwan language services provider for English translation
Narodnom pozorištu Sarajevo na ustupljenim kostimima / the National theater Sarajevo for providing the costumes

Proizvodnja / Produced by
ETF/DIGI.BA/BHRT
April 2016web
analytics