About the project

O projektu

Trebinje Fortresses VR

Trebinjske tvrđave VR

ADRION project EMOUNDERGROUNDS gives a concrete contribution to the valorisation of the extraordinary richness and potentials of the targeted cultural assets, that will allow a sustainable, smart and inclusive growth of the whole ADRION area. The overall project objective is to boost the attractiveness/competitiveness of the involved transnational tourist destinations creating a new common cultural-creative tourist product. The project provides innovative solutions rising the enjoyment of potential users, by virtual reality rooms, smart mobile applications, holographic demos, interactive screens/projections. Involved cultural sites are: Castle of Acquaviva d'Aragona in Nardò; Pio's Palace in Carpi, Chlemoutsi castle in Andravida- Killini, Gradina Castle in Rijeka, St. Michael's Fortress in Šibenik, the Castel of Štanjel in Koper, the Podsmrek Castle in Ivančna Gorica, the old underground city in Kukes, the Old Town and the Castle of King Nicholas in Bar, the fortress undergrounds in Trebinje.

ADRION projekat EMOUNDERGROUNDS daje konkretan doprinos valorizaciji izuzetnog bogatstva i potencijala izabranih kulturnih dobara, koji će omogućiti održiv, pametan i inkluzivan razvoj čitavog područja ADRION-a. Opšti cilj projekta je povećanje atraktivnosti/konkurentnosti uključenih transnacionalnih turističkih destinacija stvarajući novi zajednički kulturno-kreativni turistički proizvod. Projekat pruža inovativna rješenja koja povećavaju potencijal uživanja korisnika, putem virtuelne stvarnosti, pametnih mobilnih aplikacija, holografskih demo prikaza, interaktivnih ekrana/projekcija. Uključeni kulturni lokaliteti su: Dvorac Acquaviva d'Aragona u Nardòu; Pijeva palača u Carpi, dvorac Chlemoutsi u Andravida- Killini, dvorac Gradina u Rijeci, tvrđava sv. Mihovila u Šibeniku, dvorac Štanjel u Kopru, dvorac Podsmrek u Ivančnoj Gorici, stari podzemni grad u Kukesu, Stari grad i Dvorac kralja Nikole u Baru, tvrđave u Trebinju i njihovi podzemni prostori.

This product has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the product is the sole responsibility of Trebinje Development Agency and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the Euro­pean Union and/or ADRION programme authorities.

photo0 photo1

Totems

Totemi

The three totems acquired within the project will represent the content available to visitors to Trebinje, as well as digital content related to fortresses and their underground spaces. Totems will be placed in the center of Trebinje, at the entrance and inside the Museum of Herzegovina. They will be able to see photographs of museum exhibitions, photographs and videos of the fortresses Strač, Kličanj, Golo brdo and Petrina, as well as basic information about the VR experience created in the underground room of the museum.

Tri totema nabavljena u okviru projekta predstavljaće sadržaj koji je na raspolaganju posjetiocima Trebinja, kao i digitalni sadržaj vezan za tvrđave i njihove podzemne prostore. Totemi će biti postavljeni u centar Trebinja, na ulaz i unutar Muzeja Hercegovine. Na njima će se moći vidjeti fotografije izložbi muzeja, fotografije i videi tvrđava Strač, Kličanj, Golo brdo i Petrina, kao i osnovne informacije o VR iskustvu kreiranom u podzemnoj prostoriji muzeja.

VR experience

VR aplikacija

A VR headset has been set up in the basement of the Museum of Herzegovina, where users can virtually visit the Trebinje fortresses from the Austro-Hungarian period. The visit starts from the same room, only in its virtual model, where a hologram of Baron Leighter appears, which tells us about what we can see in the VR experience. After that we go to the dovecote and after the story we fly in the form of a pigeon above the fortresses Strač, Golo brdo, Petrina and Kličanj. We can visit each of these forts and walk through its rooms, with the storytelling of Baron Leightner. When we visit all four fortresses, we return to the dovecote, where General Ferdinand Zahradnik asks us questions and gives us the task of taking the message to the Strač fortress. An eagle can attack us during the flight. If we successfully avoid the eagle's attacks and deliver the message, we get another task in the basement of the Strač fortress. After successfully completing the mission, we can virtually explore selected exhibits from the Museum, take them and view them from all sides.

U podrumu Muzeja Hercegovine postavljen je VR setup na kome korisnici mogu virtualno posjetiti Trebinjske tvrđave iz austrougarskog perioda. Posjeta kreće iz iste prostorije, samo u njenom virtuelnom modelu, gdje se pojavljuje hologram barona Leightera, koji nam priča o tome šta možemo vidjeti u VR iskustvu. Nakon toga idemo u golubarnik i nakon priče letimo u liku goluba iznad tvrđava Strač, Golo brdo, Petrina i Kličanj. Možemo posjetiti svaku od tih tvrđava i prošetati kroz njene prostorije, uz pripovijedanje barona Leightnera. Kada posjetimo sve četiri tvrđave, vraćamo se u golubarnik, gdje nam general Ferdinand Zahradnik postavlja pitanja i daje zadatak da odnesemo poruku na tvrđavu Strač. Prilikom leta nas može napasti orao. Ako uspješno izbjegnemo napade orla i dostavimo poruku, dobijamo drugi zadatak u podrumu tvrđave Strač. Nakon uspješno obavljene misije možemo virtuelno pogledati izabrane eksponate iz Muzeja, uzeti ih i pregledati sa svih strana.

Team

Tim

Producer
Selma Rizvić

Producent
Selma Rizvić

Expert consultant
Ivana Grujić

Stručni konsultant
Ivana Grujić

Photography and videography
by Igor Bošnjak

Fotografije i videi tvrđava
by Fatmir Alispahić

Screenplay
by Fatmir Alispahić

Scenario
by Fatmir Alispahić

Actor
Aleksandar Seksan

Glumac
Aleksandar Seksan

3D modeling
Mirsad Festa

3D modeliranje
Mirsad Festa

Graphic design by
Aida Sadžak

Grafički dizajn
Aida Sadžak

Landing page design by
Aida Sadžak, Armin Begić

Landing page dizajn
Aida Sadžak, Armin Begić

Cameraman and production assistant
Bojan Mijatović

Snimatelj i asistent produkcije
Bojan Mijatović

Music author and sound designer
Adnan Mušanović

Autor muzike i dizajner zvuka
Adnan Mušanović

Costumes by
Adisa Vatreš Selimović and Monika Moćević

Kostim
Adisa Vatreš Selimović and Monika Moćević

Make up
Naida Đekić

Make up
Naida Đekić

Photogrammetry
Bojan Mijatović

Fotogrametrija eksponata
Bojan Mijatović

VR developers
Ivona Ivković Kihić and Edo Škaljo

VR developeri
Ivona Ivković Kihić and Edo Škaljo

Production Secretary
Adisa Rogo

Sekretarica produkcije
Adisa Rogo

Directed by
Bojan Mijatović

Režija
Bojan Mijatović

production
DIGI.BA June 2022

produkcija
DIGI.BA June 2022

Within the project, the Association DIGI.BA from Sarajevo created digital content for totems, audio beacons application and VR experience in which visitors have the opportunity to visit virtual reconstructions of Austro-Hungarian fortresses around Trebinje and their underground rooms, become carrier pigeons and take messages from one fortress to another, with the narration of the Austro-Hungarian officers who built and served in these fortresses.

U okviru projekta Udruženje DIGI.BA iz Sarajeva je kreiralo digitalni sadržaj za toteme, audio beacons aplikaciju i VR iskustvo u kojem posjetioci imaju priliku da posjete virtuelne rekonstrukcije austrougarskih tvrđava oko Trebinja i njihovih podzemnih prostorija, postanu golubovi pismonoše i odnesu poruke sa jedne tvrđave na drugu, uz pripovijedanje austrougarskih oficira koji su gradili i službovali u tim tvrđavama.

Trailer

Trailer