Projekat „Sarajevski ratni predmeti“ je produkt saradnje Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu i Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine u oblasti digitalizacije kulturnog naslijeđa. U okviru ovog projekta kreirana je virtuelna prezentacija izložbe „Opkoljeno Sarajevo“ Historijskog muzeja u kojoj su prikazani predmeti koje su gradjani Sarajeva koristili u toku 3,5-godišnje opsade grada 1992-1996. Digitalni sadržaj su kreirali studenti III godine Odsjeka za informatiku i računarstvo, u okviru laboratorijskih vježbi iz predmeta Računarska grafika. Svaki predmet je predstavljen pomoću teksta sa informacijama, galerije fotografija, filma o njegovom nastanku i upotrebi, te interaktivnog 3D modela.

Ovaj projekat omogućava korisnicima Interneta da se upoznaju sa životom u Sarajevu tokom opsade i izuzetnom kreativnošću njegovih gradjana, koji su u uslovima nedostatka hrane, vode, struje i sredstava za grijanje, pod stalnom opasnošću po život, uspjeli da opstanu i odbrane svoj grad. Posebno su interesantni filmovi o predmetima, koji, pored konkretnih detalja vezanih za same objekte, daju i ličnu percepciju ratnog perioda koji su naši studenti preživjeli dok su bili djeca.

Pored Internet prezentacije, planiramo da ovaj digitalni sadržaj bude prikazan i u samom muzeju pomoću interaktivnog displeja, što bi omogućilo posjetiocima izložbe da saznaju više detalja o eksponatima i njihovom nastanku, te da ih virtuelno mogu pogledati sa svih strana.

Projektni tim:
koordinator projekta ETF – doc. dr Selma Rizvić
grafički dizajn i web implementacija virtualnog muzeja, rad sa studentima – asistent mr Aida Sadžak
rad sa studentima – demonstrator, Anis Zuko, MoEE
studenti III godine ETF-a, 2009/10

koordinator projekta Historijski muzej BiH
direktor Muzeja – Muhiba Kaljanac, muzejski savjetnik
kustos – Amar Karapuš

naratori - Vanja Jovišić, Gina Landor
prevod na engleski jezik – Amira Sadiković, agencija „Diwan“

tekst i montaža digitalne priče – Selma Rizvić
autori fotografija korištenih u digitalnoj priči: Rikard Larma, Roger Richards, Christian Marechal, James Mason, Danilo Krstanović, Kemal Hadžić, Emil Grebenar, Ron Haviv, Tošo Mitaševski
zvučni efekti – Mirsad Tukić
izbor muzike – Gordana Karanjac Ekmečić