UNIVERZITET U SARAJEVU, PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET, ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

BOURNEMOUTH UNIVERSITY

BIRMINGHAM CITY UNIVERSITY

SARAJEVO SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Logo...

VR SIMULACIJA SKOKA SA STAROG MOSTA U MOSTARU