Projekat “Virtualni muzej bosanskih tradicionalnih predmeta“ nastao je kao pokušaj Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu da u okviru nastave iz predmeta Računarska grafika, koji se predaje na III godini BSc studija, Odsjek za računarstvo i informatku, digitalizira i multimedijalno predstavi dio eksponata iz Muzeja Sarajeva. Studenti su u okviru laboratorijskih vježbi kreirali digitalni sadržaj za pojedine eksponate, kao što su tekst o objektu, galerija fotografija, film o upotrebi objekta i interaktivni virtualni 3D model. Na ovaj način studenti su naučili osnove kompozicije kadra, filmskog jezika, tehnike 3D modeliranja, kreiranja tekstura i mapiranja, te osnove VRML-a i web prezentacije.

Kada je sadržaj kreiran, asistentica Aida Sadžak je dizajnirala web template u koji su studenti smjestili svoje objekte i sve je objedinjeno u virtualni muzej, virtualno 3D okruženje kroz koje se korisnik kreće pomoću VRML browsera i klikom na panoe pojedinih objekata, otkriva multimedijalni sadržaj.

Virtualni muzej pruža posjetiocu mogućnost da pregleda i okreće eksponate sa svih strana, što nije moguće u slučaju realnog muzeja, jer su eksponati većinom zaključani u police i zabranjeno je dodirivati ih. Na ovaj način Muzej Sarajeva je potpuno besplatno dobio digitalni sadržaj, koji će postaviti na svoj web sajt i nuditi posjetiocima u formi DVD-a. U okviru virtualnog muzeja predstavljen je 41 objekat.

Projektni tim

Koordinator projekta – Doc. dr Selma Rizvić
Dizajn prezentacije i rad sa studentima – Mr Aida Sadžak dipl.el.ing, asistent
Rad sa studentima – Ing. Anis Zuko, Ing. Adnan Travar, demonstratori
Studenti III godine informatike, generacija 2008-09